Havsvandraren

Tanke om text ett

Att lägga sin text här i bloggformat var en ovanligt bra ide.

Det ger en naturlig återkoppling och en överblick när man skrollar igenom det som finns så här långt.

Lärdom nummer ett:

En nybörjare använder sig gärna av ett lite för mustigt språk. Det är som att han inte litar på att budskapet ska gå fram om det inte trumpetas ut med stora ord.

 

You Might Also Like